Przypomnienie
Data Temat
2011-01-20 08:02 12. PROMIENIOWANIE MODLITWY
2008-11-06 04:02 27. Ważność miłości. Potrzeba mądrości.
2008-10-26 15:38 26. DOTYK BOGA I MIŁOŚĆ
2008-07-05 16:58 25. ZERWANE PRZYMIERZE. SYMBOLIKA OBRZEZKI I KRWI.
2008-07-05 16:12 24. MĄDRY I GŁUPI SIEWCA
2008-07-05 15:30 22. Zapłacenie za bilet. Wykupienie z niewoli grzechu
2008-07-05 13:03 21. Słowo Ducha Pańskiego
2008-06-15 03:30 18. WYŻSZA NAUKA - WYCHOWYWANIE
2008-06-11 15:24 17. GROMADZENIE I DAWANIE
2008-06-11 13:45 16. MANIFEST JEDNOŚCI ZIEMI
2008-06-11 07:19 15 a. BOGACTWO I NIEPOKÓJ
2008-06-11 06:51 PRZYPISY
2008-05-24 05:23 23a. Trzy rodzaje wiary
2008-05-23 22:25 23. CIAŁO CHRYSTUSA, TO MIŁOŚĆ, A NIE CHLEB ZIEMSKI
2008-05-17 19:09 11. MYŚLI. UCZUCIA. UCZYNKI.
2008-05-13 07:18 10. ŻYWY, MARTWY CZŁOWIEK I WODA
2008-05-08 17:39 19. WYŻSZA MĄDROŚĆ. DROGA DLA DOJRZAŁYCH. MIŁOŚĆ
2008-04-24 11:55 Rozważania i uwagi czytelników